Категорије
Groblja

Sahrane Srbija

Категорије
Groblja

Prijava smrti

Kad se dogodi smrtni slučaj, uvek smo iznenađeni, pod velikim stresom i u emocionalnom šoku.
Ovaj težak emotivni događaj svako doživljava na svoj način i žao nam je zbog vašeg gubitka.
Postupak prijave smrti zavisi od vrste (prirodna ili nasilna) i mesta smrti, koja može nastati u kući ili stanu, u bolnici, domu za starija i nemoćna lica ili inostranstvu.

Važno: Potvrda o smrti je potrebna da se na osnovu nje od matičara u opštini izvadi Izvod iz matične knjige umrlih, koji je neophodan za organizovanje i zakazivanje sahrane ili kremacije.

Smrtni slučaj u stanu ili kući
Kada dođe do smrtnog slučaja u stanu ili kući, prijava smrti se vrši na telefonski broj Hitne medicinske pomoći 194 ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti.
Od pozivaoca se traže sledeći podaci:
– Ime i prezime preminule osobe,
– Starost umrle osobe,
– Adresa nastanka smrti,
– Vreme nastanka smrti,
– Ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt,
– Broj telefona za kontakt.
Mrtvozornik obično dolazi nakon nekoliko sati.
Pripremite doktorsku dokumentaciju, ako je preminula osoba bolovala kao i sve matične podatke preminule osobe.
Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi da bi se telo preminule osobe moglo pregledati.
Mrtvozornik izdaje Potvrdu o smrti.

Smrtni slučaj u bolnici
Ukoliko se smrtni slučaj desi u bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, javite se na odeljenje gde je osoba ležala pre nastupa smrti. Nakon razgovora sa dežurnim lekarom ili načelnikom odeljenja, dobija se otpusna dokumentacija i Potvrda o smrti koja je zavedena u protokol zdravstvene ustanove.

Smrtni slučaj u neobičnim okolnostima
Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima, na ulici, tuđem stanu ili u slučaju obijanja stana ostavite telo i prostor kako ste zatekli, radi eventualnog policijskog uviđaja. Kada se smrt dogodi u nekom od ovih slučajeva, izlazi hitna pomoć, koja konstatuje smrt, a policija izdaje propratnicu da se telo preveze na Sudsku medicinu i Kriminalistiku radi obdukcije. Kada se obdukcija završi, telo se prenosi u mrtvačnicu.
Ukoliko se dogodi smrtni slučaj osobe koja je živela sama u kući ili stanu, ili koja se u trenutku nastupa smrti nalazila sama u kući ili stanu obvezno pozvati policiju radi utvrđivanja činjenice smrti i okolnosti pod kojima je do smrti došlo, odnosno kako bi se utvrdilo da li je umrla osoba prirodnom ili nasilnom smrti. Isto tako je potrebno postupiti u slučaju počinjenog ubistva ili samoubistva (vatrenim ili drugim oružjem, vešanjem, utapanjem i sl.).

Smrtni slučaja u inostranstvu
U slučaju smrti u inostranstvu, osoba koja radi pokopa želi preneti telo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gde se ono nalazi u Srbiju, podnosi zahtev u ambasadi ili konzulatu Srbije u inostranstvu, radi dobijanja potrebnih dokumenata za prenos.

Prevoz preminulog
Nakon što mrtvozornik izda Potvrdu o smrti telo se može prevesti u mrtvačnicu ili hladnjaču.
Prevoz umrlih (osim pepela umrle osobe), može se obavljati samo pogrebnim vozilom koje mora ispunjavati tehničke i sanitarne uslove u skladu sa propisima.
Kontaktirajte nekog od naših Partnera za prevoz preminulog.

Izvod iz matične knjige umrlih
Činjenica smrti se prijavljuje usmeno na šalteru Matične službe, nakon čega se sačinjava zapisnik na propisanom obrascu. Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice s kojima je umrli živeo, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da to učine, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u čijem je stanu smrt nastupila, a ako nema ni ovih lica, činjenicu smrti dužno je da prijavi lice koje je prvo za smrt saznalo. Činjenica smrti mora se prijaviti nadležnom matičaru u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaženja leša. Ako je lice preminulo na teritoriji Republike Srbije, činjenica smrti se upisuje u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je smrt nastupila. Ako nije poznato mesto gde je smrt nastupila, činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je leš nađen.
Ako je lice preminulo u inostranstvu, činjenica smrti se upisuje po mestu poslednjeg prebivališta umrlog, a ako je poslednje prebivalište nepoznato – po mestu rođenja.
Neka groblja ne dozvoljavaju sahranu bez Izvoda iz matične knjige umrlih.

Informišete se detaljnije o pogrebnim uslugama kod naših Partnera.

Категорије
Groblja

Pogrebne usluge

Ljudski život na zemlji ima svoje ograničeno trajanje i nažalost postoji nešto što nas sve čeka.
I sama pomisao na gubitak voljene osobe ili vlastitu smrt izaziva različite psihološke procese, svesne ili nesvesne koje nazivamo tuga ili žalost, s kojim se susreće svaki čovek.
Čak, iako je smrt zbog teških bolesti i starosti bila očekivana, najbliže će iznenaditi.

U želji da ovu tužnu i emotivno osetljivu temu približimo što širem krugu građana postavili smo portal Groblja.rs

Organizacija sahrane
Organizacije sahrane je zahtevan i stresan posao jer se za veoma kratko vreme mora obaviti veliki broj aktivnosti.
Iako bi bilo najprirodnije u miru oplakati svoju bol i prepustiti se sećanjima, očekuje vas mnoštvo tužnih poslova.
Organizacija sahrane je obično velik izazov jer za to niste pripremljeni i iscrpljuje energiju.
Ako ste preuzeli organizaciju sahrane, načinite mali podsetnik da ne bude ni najmanjeg detalja koji ćete zaboraviti.
Pisanje 5 minuta podsetnika sledeći dan štedi dosta vremena i čuva živce.

Organizacija sahrane ima mnogo elemenata:
– Prijava smrti
– Preuzimanje i prevoz umrle osobe u mrtvačnicu
– Zakup grobnog mesta
– Zakazivanje termina sahrane
– Izbor pogrebne opreme
– Kupovina cveća
– Obaveštavanje porodice i prijatelja o sahrani
– Obezbeđenje verskih obreda
– Poštovanje pogrebnih običaja
– Plaćanje troškova sahrane

Gde god je to moguće najbolje je angažovati firmu koja upravlja grobljem i pruža pogrebne usluge.
Informišite se o organizaciji sahrane kod naših Partnera kako bi taj tužan posao mogli obaviti što lakše.

Naknada pogrebnih troškova
Pogrebni troškovi su značajan finansijski izdatak. Uvek se postavlja pitanje, gde i kako osigurati novac za pogrebne troškove, što u današnjim uslovima nije jednostavno.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćuje Naknadu pogrebnih troškova koja se isplaćuje licu koje je snosilo troškove sahrane umrlog korisnika penzije.
Visina naknade za pogrebne troškove u 2021. godini iznosi 44.107 dinara.

Dokumenta potrebna za isplatu naknade pogrebnih troškova:
1. Račun o troškovima sahrane u orginalu, koji glasi na lice koje je snosilo troškove
2. Orginal ili fotokopiju fiskalnog isečka ili Izjava izdavaoca računa da nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase
3. Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
4. Izvod iz matične knjige umrlih u orginalu ili fotokopiji, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
5. Izveštaj korisniku, odnosno ček od penzije umrlog korisnika, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
6. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim imenom, prezimenom i brojem partije tekućeg računa
7. Izjava o davanju saglasnosti za isplatu naknade pogrebnih troškova posredniku
8. Izjava lica po čijem su zahtevu pružene pogrebne usluge o saglasnosti da se isplata izvrši pravnom licu sa kojim Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u punom iznosu pripadajućem po Zakonu.

Zahtev za isplatu naknade podnosi se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje putem obrasca:
Zahtev za isplatu naknade pogrebnih troškova

Informišete se detaljnije o pogrebnim uslugama kod naših Partnera.

Категорије
Groblja

Sahrane Republika Srpska